- r. k. farský kostol sv. Víta

- staviteľ : RIEGER-KLOSS

- rok stavby : 1949

- opusové číslo : 3095

- 2. manuály s pedálom

- 20 znejúcich registrov

- pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

- umelecky nevydarený organ bol rozobraný a odpredaný Alojzovi Vojtekovi

 

 

 

I. manuál: C - g´´´                             II. manuál: v žalúzií:              pedál: C – f ´

 

BOURDON                            16´       KVINTADENA                              SUBBAS                    16´

PRINCIPAL                                    FLÉTNA                                         BOURDONBAS        16´

FLÉTNA                                         VOX COELESTIS 1-2x                  OKTÁVBAS               

SALICIONÁL                                 PRINCIPAL ITALSKÝ                  CHORÁLBAS                    

FLÉTNA TRUBICOVÁ                  ROH KAMZÍKOVÝ             

OKTÁVA                                        KVINTA                                2 2/3´

MIXTURA 5x                                    FLÉTNA ZOBCOVÁ           

                                                           CYMBAL 3x                         

                                                           KLARINET                           

 

 

Spojky: I-4´, II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´, II-16´, II-4´, I-ped, II-ped

Pomocné zariadenia: Tremolo II. manuálu, Automatický anulátor pedálu, Registrové crescendo,  Voľná

  kombinácia

Kolektívy: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti    

 

http://organista.wbl.sk/organ-zdola.jpg

http://organista.wbl.sk/stol....jpg