- kláštorná kaplnka sestier premonštrátok

- staviteľ: Otokár Vážanský

- rok stavby: neznámy

- pneumatické traktúry

- kužeľové vzdušnice

- 2. manuály s pedálom,  10. znejúcich registrov

- organ sa používa a po oprave Dr. Hamerlíkom v roku 1993 je v dobrom stave

 

 

I. manuál: C – g´´´                                           II. manuál:                                                         pedál: C – f´

 

PRINCIPÁL                                                     FLAUTA                                                                           SUBBAS               16´

KRYT                                                                 SALICIONÁL                      

PRESTANT                                                      VOX COELESTIS                               

KORNET                              1 1/3´                    FLAUTINO                         

                                                                              PICOLLO                             

 

 

Pomocné zariadenia: Žalúziová skriňa pre celý organ, Tremolo, Čížik, Zapínanie ručných registrov

Spojky: I-4´, II-I 8´, II-I 16´, II-I 4´, II-16´, II-4´, I-ped, II-ped

Pevné kombinácie: P, MF, F, TT

 

Organ: http://organista.wbl.sk/p1060899.jpg

Hrací stôl: http://organista.wbl.sk/p1060890.jpg

 

 

Dátum obhliadky: 3. 9. 2011